ju tum say hai wu kisi aur say nahi

Sharing Is Caring

Leave a Reply