ju tum say hai wu kisi aur say nahi

Leave a Reply